Aktuellt
NYBÖRJARKURS

MEDICINSK QIGONG 25/9 2018

TRÄNINGSGRUPP

MEDICINSK QIGONG FORTSÄTTNING DEN 25/9 2018

NYBÖRJARKURS, LUNCHTRÄNING

MEDICINSK QIGONG 28/9 2018
Medicinsk Qigong

Konsten att självläka

Qigong har sitt ursprung i Kina och är en cirka 5000 år gammal läkekonst/behandlingsmetod. Qigong är en del av den Traditionella Kinesiska Medicinen och har gemensamma rötter med bland annat den indiska läkekonsten, den egyptiska medicinen och många naturläkekonster.

Qigong bygger på läran om Qi som är ett uttryck för livsenergi som finns i allt levande.Tillsammans med ”gong” som betyder arbete kan Qigong kortfattat översättas till att arbeta med sin livsenergi. Gemensamt för alla Qigongtyper är kombinationen av speciella utvalda rörelser, kontrollerad andning och meditation. Enligt Kinesisk filosofi är sjukdom ett resultat av en obalans, rubbning och/eller blockering av kroppens naturliga energiflöde. Qigong stimulerar energiflödet i energikanalerna, meridianerna vilket påverkar balans, sinne, kropp och själ.

Att träna Qigong innebär ökad kroppskännedom, du blir mer medveten om dig själv och dina känslor. Qigong balanserar ditt känsloliv och utvecklar ett lugnt sinne.

​En annan fördel är att Qigong erbjuder en säker väg för alla att i sin egen takt få kontakt med de känslor och tankar som vanligtvis hålls nedtryckta, men som ändå påverkar och hämmar i vissa situationer. Qigong ger möjlighet att under avslappning utveckla en högre självkännedom, vilket leder till ökad livskvalitet till glädje både för dig själv och för dina närmaste.

Qigong består av mjuka och långsamma rörelser med inslag av stretching. Detta kombinerat med speciella andningsmetoder gör att kroppens akupunktursystem aktiveras och harmoniseras. Genom att förena rörelse, andning och koncentration stärks, balanseras och förbättras livsenergin i hela kroppen, Vilket medför att människans inre organs fysiologiska funktioner stärks och förbättras. Träningsformen har visat sig vara mycket effektiv för att bibehålla och förebygga god hälsa samt tillfriskning från olika sjukdomar.

 

Utövande av qigong kan bland annat;

Dämpa stressnivån och öka din avslappningsförmåga
Förbättra och stärka blod- och Qi cirkulationen
Förbättra och stärka skelettet och muskler
Förbättra lungkapaciteten
Förbättra sömnen
Stärka immunförsvaret
Minska och lindra värk och spänningar

Få god hälsa, äkta glädje och känsla av välbefinnande.
Bättre självkännedom

 

Qigong delas in i tre olika kategorier som överlappar varandra i olika grader.

Sport/ Kampsport

Qigong kan användas för att styrka, ge kraft och snabbhet i kroppens rörelser vilket är till fördel i många sporter tex kampsport.


Medicinsk

Qigong kan användas i medicinskt syfte för att förbättra och förebygga god hälsa. Genom att utföra bestämda rörelser frigörs blockeringar av Qi i meridianerna och kan flöda fritt genom kroppen.

Metoden består av tre hörnstenar;

  • Tiao Shen – Reglera kroppen (genom rörelser)​
  • Tiao Xin – Reglera sinnet (visualisering)​
  • Tiao Xi – Reglera andningen (kontrollerad andning)


Att en stil ska få kallas Medicinsk Qigong måste den uppfylla tre kriterier:

  1. Den ska vara baserad på Tradtionell kinesisk medicin
  2. Det ska finnas studier/forskning som bevisar goda hälsoeffekter
  3. Den ska vara godkänd av hälsovårdsmyndigheten i Kina


Mer om medicinsk qigong kan du läsa under fliken ”Nei Yang Gong”.

Meditativ/ Andlig

I form av meditation lär vi oss att vara närvarande, känna och kontrollera vår Qi och uppleva harmoni med oss själva och naturen.

 

Qigong består av unika metoder för att träna kroppen, sinnet och andningen. Medicinsk Qigong är en effektiv metod för att öka din psykiska, mentala och fysiska hälsa. Redan vid träning på ren nybörjarnivå ger den ett ökat välbefinnande.